Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poděkování

28. 4. 2013
Poděkování všem členům za mimořádný členský příspěvek
 
ZKO Cheb tímto děkuje všem členům (i některým nečlenům, které nebudeme jmenovat, např. Hengeričovi smiley) za složení mimořádného členského příspěvku ve výši 500,- až 1.000,-Kč, který se použije na pořízení nového zahradního traktůrku. Velmi si této podpory vážíme, neboť bez tohoto příspěvku by nebylo možné traktůrek pořídit. yes
 
 
 
Poděkování za materiální a fyzickou pomoc při rekonstrukci kantýny 
 
ZKO Cheb touto formou velmi děkuje Aničce Zelingerové a Lukáši Woldertovi za fyzickou a materiální pomoc (dovoz dřeva, písku, zateplovací vaty, ostatního materiálu apod.) v rámci výstavby nové kantýny pro klub. Velmi si této pomoci vážíme! Dále bychom chtěli poděkovat i Kateřině Polákové a jejímu Jiřímu za pomoc při kopání odpadu, zvláště s ohledem na skutečnost, že žádná z těchto osob není členem klubu.
 
 
 
 
Poděkování za úpravy příjezdové cesty ke cvičišti
 
ZKO Cheb touto cestou děkuje společnosti CHETES za úpravu části příjezdové cesty k našemu cvičišti, kterou provedla zcela zdarma !!!! Poděkování se pokusíme zveřejnit i v Chebském deníku.
 
 

 

 

 

Poděkování za sponzorský dar
 
ZKO Cheb obdržela finanční dar od manželů Bäumgartnerových ve výši 5.900, Kč společně s hmotným darem v podobě křovinořezu. Paní Věra Nesládková zajistila finanční pomoc od podnikatelských subjektů v celkové výši 15.500,- Kč  (MUDr. Novotný Vlastimil; Pevac s.r.o.; Lázeňský dům Diana; Raiffeisenbank im Stiftland eG, pobočka Cheb, o.z.).
 
Srdečně děkujeme za tyto sponzorské dary a zároveň si velmi ceníme lidí, jež jakýmkoli způsobem podporují klub.
Bez těchto darů a příspěvků od členů klubu bychom jen těžko mohli realizovat kompletnější rekonstrukci kluboven, kterou má klub ..v dohledné době v plánu.
 
Po plánované rekonstrukci zveřejníme, na co byly poukázané částky využity. 

Pan Petr Švehla poskytl ZKO Cheb sponzorský dar ve výši 1.000,-Kč. Klub touto cestou srdečně panu Švehlovi děkuje. Více v dopise od pana Švehly, který si lze přečíst ZDE.

Článek v Chebském deníku, ZDE